Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester innen boring i løsmasser og fjell.
Brønnboring

Brønner i berg der vi tar ut grunnvann i berget. Løsmassebrønn der vi kan ta ut vann gjennom grusmassene. Brønnen gjøres etter en standard som er utarbeidet av bransjen. Brønnen blir registrert hos NGU. Et dataregister over brønner i hele landet. Brønner som gir over snittet godt med vann kan kombinere vannbrønn/energibrønn.

Brønnservice

Vi monterer pumper og utstyr til brønner. Alt av pumper og utstyr er av topp kvalitet. Vi har kamera til å inspisere brønnen om det er urent vann som kommer inn. Reparasjon av brønn, mengdeøkning og spyling av brønner.

Bergvarmebrønn

Bergvarme gir en lønnsom og miljøvennlig oppvarming. De fleste boliger/bygg i Norge har mulighet til å få et slikt anlegg med god innsparing. Vi har samarbeidspartnere som hjelper oss å gi deg et tilbud på komplett anlegg. Det finnes gode støtteordinger for de som ønsker et slikt anlegg.

Horisontalboring

Vi utfører horisontalboring i fjell for trekking av vann og avløpsledninger og lignende. Største diameter på gjennomboring blir 406 mm i fjell, og 410 mm med stålrør. 

Fundamentering

Vi tilbyr stålkjernepeling og stålrørspeling av brygger, bygg og annen konstruksjon.

Ønsker du at vi skal komme på gratis befaring?