Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester innen boring i løsmasser og fjell.
Brønnboring

Brønner i berg der vi tar ut grunnvann i berget. Løsmassebrønn der vi kan ta ut vann gjennom grusmassene. Brønnen gjøres etter en standard som er utarbeidet av bransjen. Brønnen blir registrert hos NGU. Et dataregister over brønner i hele landet. Brønner som gir over snittet godt med vann kan kombinere vannbrønn/energibrønn.

Brønnservice

Vi monterer pumper og utstyr til brønner. Alt av pumper og utstyr er av topp kvalitet. Vi har kamera til å inspisere brønnen om det er urent vann som kommer inn. Reparasjon av brønn, mengdeøkning og spyling av brønner.

Bergvarmebrønn

Bergvarme gir en lønnsom og miljøvennlig oppvarming. De fleste boliger/bygg i Norge har mulighet til å få et slikt anlegg med god innsparing. Vi har samarbeidspartnere som hjelper oss å gi deg et tilbud på komplett anlegg. Det finnes gode støtteordinger for de som ønsker et slikt anlegg.

Horisontalboring

Vi utfører horisontalboring i fjell for trekking av vann og avløpsledninger og lignende. Horisontalboringer i løsmasser f.eks under vei med dimensjoner fra 115 m.m til 276 m.m.

Fundamentering

Vi tilbyr stålkjernepeling og stålrørspeling av brygger, bygg og annen konstruksjon.

Ønsker du at vi skal komme på gratis befaring?